Deconstruccions

Control Demeter és una empresa familiar especialitzada en tota classe de tècniques de deconstrucció, rehabilitació i desmantellament d’amiants.

L’equip d’enginyeria de C&D es va iniciar l’any 1972 i ha realitzat més de 3.500 demolicions mitjançant sistemes tradicionals mecànics i voladures controlades, més de 2.500 demolicions mitjançant el sistema de la deconstrucció, un total aproximat de 6.000.

Control Demeter disposa de personal especialitzat per tota classe de demolicions d’edificis amb la millor maquinària i les tècniques més avançades en demolició.