Demolicions amb explosius

C&D és una empresa especialitzada en tota classe de tècniques de demolicions amb explosius aplicades a:

· Edificis de vivendes i industries d’alçada, etc.
· Infraestructures, ponts, viaductes, antenes d’alçada, etc.

C&D es pionera a Espanya en l’us de la fulminació ultra-ràpida (voladures controlades).

Demolicions amb explosius per estructures d’obra, formigó i metàl·liques més representatives:

· Estadi de Sarrià (Barcelona)
· Tres edificis d’alçada a La Pau (Barcelona)
· Antiga fàbrica càrnica de Campofrio (Burgos)
· Antenes de Radio Liberty (Girona)
· Turquia: Edificis deteriorats per terratrèmols i desastres naturals.