Demolicions Especials

Control Demeter és especialista en obres de perforació i tall de disc i fil de diamant.

Les últimes obres més significatives amb el “Pont del Treball” i l’anell viari de la plaça de les Glòries, totes dues a Barcelona.