Demolicions Industrials

Control Demeter al llarg de la seva trajectòria professional ha realitzat obres de deconstrucció en zones industrials consistents en la demolició de plantes químiques, fàbriques tèxtils, d’automoció i components electrònics, laboratoris farmacèutics i naus industrials en general. Les últimes obres més significatives han sigut la Planta de Cogeneració del Prat del Llobregat i la cimentera CEMEX de Vilanova i la Geltrú.

Obres més representatives:

  • Fàbrica SEAT
  • Planta de Cogeneració del Prat de Llobregat
  • Atofina
  • Fàbrica Coca-Cola
  • Fàbrica Uralita de Cerdanyola del Vallés
  • Cristalerías de Mataró
  • La Vanguardia
  • Nau Industrial de Marina, Badalona
  • Antenes de Radio Liberty de Pals, Girona