Control Demeter, pioners en deconstruccions

DECONSTRUCCIONS

 • Més de 5000 demolicions d'edificis
 • Pioners estatals en deconstruccions ecològiques
 • Certificat de Qualitat ISO 9001, certificat en sistemes de Gestió Medioambiental ISO 14001, i certificació en seguretat i salut OSHAS 18001
 • Deconstrucció selectiva i precursora de noves tecnologies i procedimients orientats a la descontaminació del Medi Ambient.

GESTIÓ INTEGRAL

 • Project Management
 • Gestió de llicències
 • Demolicions mitjançant deconstrucció
 • Tractament de residus inerts i tòxics
 • Reciclatge de runa

DISENY DE PROJECTES

 • Realització de projectes per a l'execució d'obres de deconstrucció.
 • Simulació informàtica de les voladures
 • Gestió dels plans de seguretat i salut
 • Pla de Treball per la manipulació d'amiants, desamiantats friables, Direcció Facultativa, redacció d'Estudis Mediambientals i dels Projectes de Viabilitat.