Medi Ambient

 

C&D és pionera a Espanya amb el compromís per preservar el Medi Ambient, oferint serveis com la gestió de residus tòxics, la descontaminació de sòls i la recuperació d’espais naturals.

Promocionem la deconstrucció selectiva i vam ser els precursors de les noves tecnologies i procediments orientats a la protecció del Medi Ambient.

Vam realitzar també el primer estudi d’Impacte Ambiental efectuant les obres de Fira 2.000, S.A.

C&D es dedica a la recuperació de sòls contaminats i garanteix una recuperació dels espais naturals. Va ser la primera empresa ecològica del país i ho continua sent, actualment gestiona la descontaminació de sòls.

– Ens adatem a l’entorn per respectar el medi ambient.
– Recuperem zones contaminades.

Una de les obres més significatives es la deconstrucció del Club Med al Cap de Creus.

C&D és accionista i soci fundador de l’empresa Gestió de Terres i Runes, S.A. Societat assignada per la Junta de Residus del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, com a operadora de residus de la construcció al Port de Barcelona. D’acord amb la resolució del 23 de Novembre de 1998, es va autoritzar l’activitat de dipòsit controlat de deixalles procedents de demolicions i altres residus de la construcció.

CONTROL DEMETER realitza diagnosi per la detecció, desmuntatge i manipulació d’amiants:
· Amiants friables
· Amiants no friables
· Plà de treball per a la manipulació d’amiants i desamiantats

C&D va realitzar l’any 2002 la primera obra de gestió de desamiantat per a l’empresa química Boheringer.