Biorremediació

Control Demeter y la biorremediación

Ens iniciem en la descontaminació de sòls l’any 1999. Des de llavors, ens hem anat especialitzant en diferents tècniques de descontaminació de sòls impactats. Una d’elles és la bioremediació, mitjançant la qual apliquem tècniques naturals per a recuperar el terreny contaminat.

Biorremediació
Biorremediació

A Demetertenim la nostra pròpia metodologia en projectes d’excavació i biorremediació, seguint els estàndards de qualitat i perseguint un resultat òptim en la gestió i execució de descontaminacions.

Realitzem anàlisis exhaustius de les terres impactades, definim l’estratègia a implementar en cadascuna de les zones contaminades, i establim els procediments necessaris per a una correcta execució i reducció del temps d’exposició a contaminants.

Biorremediació – compuestos

biorremediació - compuestos
Biorremediació – comptost

Algunes de les nostres obres:
– Obra d’excavació calle Pujades, 228-248 en Barcelona.
– Obra d’excavación Badajoz,97 – Pere IV.
– Descontaminació Fàbrica Farggi carrer Perú 84-102.

Què és la biorremediació?

Procés biotecnològic que utilitza organismes de la naturalesa, com ara bacteris, fongs i plantes, per a recuperar el medi ambient en terrenys afectats per la contaminació.

Com funciona la biorremediació?

Utilitzem microbis que viuen en l’ambient i s’alimenten dels residus contaminants del terreny, iniciant un procés natural mitjançant el qual els contaminants es transformen normalment en petites quantitats d’aigua i gasos innocus.

Perquè la biorremediación tingui lloc, és necessari una temperatura i nivells d’oxigen apropiats, així com els nutrients provinents dels residus contaminats. En ajustar la correcta proporció d’aquests tres elements, s’aconsegueix que els microorganismes es multipliquin amb major facilitat i, en conseqüència, absorbeixin més residus contaminants.

procés de biorremediació
Procés de biorremediació

L’augment dels microorganismes durant el procés de biorremediación no suposa un problema en l’ecosistema.
La biorremediación pot realitzar-se in-situ, quan es realitza en el mateix lloc on es troba el contaminant, o ex-situ, en aquells casos que és necessari el transport a ubicacions especialitzades en el seu tractament. La biorremediación ex-situ es pot dur a terme quan és possible separar el material contaminat i principalment per a volums reduïts.

Estratègies de la biorremediació aplicades per Demeter

En funció de les condicions de l’ambient i el grau d’intervenció es poden aplicar les estratègies següents:
– Bioestimulación: S’afegeixen aquells elements naturals (gasos i líquids), dels quals manca el terreny, per a aconseguir unes condicions apropiades per a potenciar proliferació dels microorganismes ja existents.
– Bioaumento: S’inoculen nous microorganismes que faciliten la degradació del contaminant.

Algunes de les tècniques que utilitzem són:
– Compostatge: El sòl contaminat es barreja amb materials porosos i esmenes orgàniques amb la finalitat de promoure la biodegradació.
– Landfarming: el sòl contaminat se separa en capes lineals impermeables per a la seva ventilació i on s’estimula l’activitat microbiana.
– Biopilas: el sòl contaminat se separa en piles per a la seva ventilació, addició de nutrients, etc, que facilitin la degradació del contaminant.

Quins avantatges ofereix la biorremediació?

La major i principal avantatge de la biorremediació és que es tracta d’una tècnica natural respectuosa amb el medi ambient, és de fàcil aplicació i no suposa una amenaça per a la població.

Un altre gran avantatge és el cost relativament baix, fins i tot més econòmic que altres estratègies o alternatives.

Quins desavantatges té la biorremediació?

En contrapartida, el procés de recuperació es prolonga més en el temps i requereix d’espais d’apilament per al seu tractament.

Galeria d'imatges: