Desballestaments industrials

control demeter té experiència en desballestaments industrials (ferralles) de tota mena d’instal·lacions i maquinàries: plantes de cogeneració, indústria de l’automoció, indústria química, plantes cimenteres, desballestaments de turbines, calderes, estructures metàl·liques,…
Aquests treballs es realitzen mitjançant l’ús d’explosius i mecànicament, utilitzant màquines retroexcavadores equipades amb cadenes i amb pinces de llarg abast, talls metàl·lics i talls en formigó armat, tall manual amb equip d’oxitall i desmuntatges mitjançant grues de gran tamany (telescòpiques o de gelosia).
Obres destacades:
Planta de Cogeneració de gas del Prat de Llobregat
– Fàbrica cimentera Cemex de Vilanova i la Geltrú
– Fàbrica Cobega (Coca-Cola) de Barcelona
– Torre de Refrigeració de la Central Tèrmica de Puertollano de Ciudad Real
– Fàbrica Enmasa Mercedes Benz de Barcelona