Desamiantats

control demeter ha colaborat en temes d’amiant amb els Serveis Tècnics en Seguretat i Salut laboral de l’Autoritat Laboral de Catalunya en els nivells següents:
– Plans de treball en relació als millors procediments a emprar en la retirada de Materials amb Amiant (MCA).
– Participació en una compareixença al grup de treball Amiant del Consell de Relacions Laborals l’any 2016 donant lloc a la publicació del document “Exposició laboral a fibres d’amiant a Catalunya. CRL. 2018“.
– Reunions amb la Gestora de Runes de la Construcció en relació a la possible contaminació de les runes de contrucció amb amiant.

La referència de la norma holandesa de sòls contaminats per amiant és: NEN 5707+C2:2017 (nl). Investigation and sampling of asbestos in soil and soil stockpiles.
Realitzem totes les gestions, permisos i llicències necessàries incloent la redacció del Pla de retirada d’amiant específic. Per a determinades obres disposem de Plans de retirada d’amiant genèric que permeten agilitar els tràmits administratius.

Obres destacades:
– Farmacèutica Boehringer Ingelheim de Malgrat de Mar
– Antigues Cotxeres d’Autobusos TMB – Transports Metropolitans de Barcelona (29.600 m2)
– Antiga Fàbrica Uralita de Cerdanyola del Vallès (11.000 m2)
– Fàbrica Cobega (Coca-Cola) de Barcelona
– Complex industrial de Can Batlló de Barcelona
– Naus industrials en el Moll Álvarez de la Campa del Port de Barcelona (34.000 m2)
Port Esportiu Marina Port d’Aro de Platja d’Aro (800 ml.)