Moviment de terres

Estem especialitzats a realitzar excavacions i moviment de terres d’obres de diversa tipologia. Disposem de maquinària pròpia i capacitat per a gestionar grans volums de terres adaptant-nos a les necessitats que requereixi l’obra.

Una vegada efectuades les obres d’excavació de les terres contaminades, procedim també a l’excavació de les terres no contaminades.