Descontaminacions

A demeter disposem d’una llarga experiència en descontaminacions diverses que venim aplicant des de 1999. Apliquem diferents tècniques de descontaminació en funció de les condicions de cada terreny i el tipus de contaminant.

Algunes d’aquestes tècniques són:
Tècniques de biorremediació de terres: ens permet recuperar el terreny contaminat estimulant o potenciant els microorganismes existents en el subsol.
Llegir més sobre tècniques de biorremediació…

Tècniques d’oxidació química (ISCO): ens permet afegir una mescla de reactius oxidants químics al terreny per a la destrucció dels contaminants o convertir-los en altres elements menys tòxics.
Llegir més sobre tècniques d’oxidació química…

Tècniques d’estabilització de sòls: utilitzem aquesta estratègia per a reduir o bloquejar la mobilitat del contaminant en aplicar reactius al material contaminat produint materials més estables, reduint la seva solubilitat, mobilitat i toxicitat.
Llegir més sobre tècniques d’estabilització de sòls…

Tècniques de segellaments de sòls: utilitzem aquesta tècnica quan el residu no pot ser tractat es procedeix al seu segellament i confinament…
Llegir més sobre tècniques de segellaments de sòls…

Neteja de dipòsits d’hidrocarburs: realitzem la neteja de tota mena de dipòsits d’hidrocarburs, anàlisis de l’estat i gestió de residus.
Llegir més sobre neteja de dipòsits d’hidrocarburs…