Descontaminacions

A demeter disposem d’una llarga experiència en descontaminacions diverses que venim aplicant des del 1999. Una de les nostres obres més recents es pot considerar l’obra de descontaminació més important de Barcelona, ​​situada entre els carrers Foc, Ferro, Cobalt i Plom del Sector 3 de la MPGM de la Marina del Prat Vermell de Barcelona, ​​amb un total de 42.500 m2 de solar i 150.000 m3 de moviment de terres.

Una altra de les nostres darreres obres més importants és la descontaminació del canal de Marina Badalona, ​​projecte que té com a objectiu habilitar el canal al trànsit de petites embarcacions des del port de Badalona. El vídeo següent mostra un resum de tot el procés:

 

Algunes d’aquestes tècniques són:
Tècniques de biorremediació de terres: ens permet recuperar el terreny contaminat estimulant o potenciant els microorganismes existents en el subsol.
Llegir més sobre tècniques de biorremediació…

Tècniques d’oxidació química (ISCO): ens permet afegir una mescla de reactius oxidants químics al terreny per a la destrucció dels contaminants o convertir-los en altres elements menys tòxics.
Llegir més sobre tècniques d’oxidació química…

Tècniques d’estabilització de sòls: utilitzem aquesta estratègia per a reduir o bloquejar la mobilitat del contaminant en aplicar reactius al material contaminat produint materials més estables, reduint la seva solubilitat, mobilitat i toxicitat.
Llegir més sobre tècniques d’estabilització de sòls…

Tècniques de segellaments de sòls: utilitzem aquesta tècnica quan el residu no pot ser tractat es procedeix al seu segellament i confinament…
Llegir més sobre tècniques de segellaments de sòls…

Neteja de dipòsits d’hidrocarburs: realitzem la neteja de tota mena de dipòsits d’hidrocarburs, anàlisis de l’estat i gestió de residus.
Llegir més sobre neteja de dipòsits d’hidrocarburs…

Galeria d'imatges:
Descontaminaciones Demeter Marina Badalona
Descontaminaciones Demeter Marina Badalona
Descontaminaciones Demeter Marina Badalona
Descontaminaciones Demeter Marina Badalona
Descontaminaciones Demeter Marina Badalona
Descontaminaciones Demeter Marina Badalona
Descontaminaciones Demeter Marina Badalona
Descontaminaciones Demeter Marina Badalona
Descontaminaciones Demeter Marina Badalona
Descontaminaciones Demeter Marina Badalona
Descontaminaciones Demeter Marina Badalona
Descontaminaciones Demeter Marina Badalona
Descontaminaciones Demeter Marina Badalona
Descontaminaciones Demeter Marina Badalona
Descontaminación oxidación química
Descontaminación oxidación química
Descontaminación oxidación química
Estabilización de suelos
Descontaminación hidrocarburos
Descontaminación hidrocarburos
Estabilización de suelos
Descontaminación hidrocarburos
Descontaminación hidrocarburos
Descontaminación hidrocarburos
Demeter work
Descontaminación hidrocarburos
Descontaminación oxidación química
Demeter work