Els nostres serveis

Àrees d'Actuació

Enderrocs/deconstruccions

Veure obres

Enderrocs i demolicions totals i parcials. En nuclis urbans realitzem mesuraments de vibracions, sorolls i pols. Estabilització de façanes.

Enderrocs/deconstruccions amb explosius

Veure obres

Demolicions mitjançant voladures controlades i implosions d’estructures d’obra i metàl·liques, centrals tèrmiques, antenes de gran altura, edificis de grans dimensions en nuclis urbans. Sistemes de fulminació ultra-ràpida.

Enderrocs/deconstruccions especials

Veure obres

Tall i perforació de formigó.

Enderrocs/deconstruccions de infraestructures

Veure obres

Demolicions de pontes de línies de ferrocarril, ponts en general y vials.

Enderrocs/deconstruccions industrials

Veure obres

Demolicions de càrniques, cimenteres, centrals tèrmiques, estadis de futbol, farmacèutiques, plantes de cogeneració, portuàries, químiques, sector automobilístic, tèxtils i industries en general. Ferralles.

Desamiantats

Veure obres

Desamiantats (friables y no friables).

Descontaminacions

Veure obres

Residus tòxics i contaminants.

Descontaminacions de sòls

Veure obres

Descontaminacions de sòls, remediació de terres de sòls impactats.

Moviments de terres

Veure obres

Excavacions de terres per buidatge d’obres de grans dimensions.

Obres portuàries

Veure obres

Realitzem projectes portuari reciclant les runes procedents de la construcció i la deconstrucció.

Reciclatge

Veure obres

Reciclatge de runes produïdes en les demolicions, obres de reforma, rehabilitacions i en la construcció en general.

Recuperació d’espais naturals

Veure obres

Restauració de parcs naturals amb gran valor geològic i d’antigues canteres.

Recuperació de materials fèrrics i no fèrrics

Veure obres

Ferralles.

Rehabilitacions

Veure obres

Obres de reforma i rehabilitació d’edificis.

Treballs nocturns

Veure obres

Efectuem treballs nocturns en obres complexes de infraestructures, en vies fèrries i nuclis urbans.

Urgències 24h

Veure obres

Demolicions, apuntalaments i consolidació d’edificis afectats per explosions provocades per fugues de gas, enfonsaments, incendis i qualsevol altre emergència en general. Terratrèmols (Actuacions a nivell mundial).

©2019 control demeter · avis legal · politica de cookies