Enderrocs i demolicions amb explosius

demeter i les demolicions amb explosius

L’any 1994 realitzem la primera demolició amb explosius mitjançant el sistema de voladura controlada. Amb aquest sistema es redueix la contaminació acústica, la contaminació aèria (reduint en un 60% la pols), la durada de les obres i el cost econòmic. A conseqüència de l’anterior, s’augmenta la seguretat del personal i es minimitzen possibles molèsties al veïnat. Realitzem voladures controlades de centrals tèrmiques, indústries, instal·lacions i edificis d’habitatges, incloent edificis situats en centres urbans.
Prèviament a la realització de les obres, s’elabora una memòria amb el disseny complet del projecte, tècnica a utilitzar i simulació per ordinador del comportament de la caiguda de l’edifici. A més s’elabora un pla de seguretat exterior de l’obra que inclou la comunicació i informació als col·lectius afectats col·laborant amb les autoritats, cossos de seguretat i protecció civil (disposem de Copyright inscrit en el Registre General de la Propietat Intel·lectual).

Què és una demolició amb explosius o voladura controlada?

Una demolició amb explosius d’un edifici és la col·locació de càrregues o explosius en punts específics del mateix per a posteriorment ser detonats en harmonia seguint la planificació prestablecida. L’objectiu principal és enderrocar l’edifici en un curt període de temps i amb el menor impacte en l’entorn. La tècnica aplicada es denomina voladura controlada.

Com es planifica una voladura controlada?

En tot projecte de demolició pel mètode de voladura controlada és necessari elaborar la memòria detallada del projecte, on s’inclou el disseny del projecte, anàlisi de l’entorn, definició dels professionals que intervenen, possibles impactes en estructures, planificació de la seguretat i infraestructures, procediments per a dur a terme l’execució i reactivació de l’entorn, accessos, trànsit, etc.
En demeter seguim meticulosament el procediment definit en la memòria, procediment que hem anat perfeccionant al llarg de la nostra experiència.

Quina complexitat podem trobar en projectes de voladura controlada?

La nostra experiència ens ha portat a executar múltiples projectes, cadascun d’ells únic per la seva naturalesa i característiques.
A continuació presentem alguns exemples:

Voladures d’edificis de 18 plantes

Posem com a exemple els tres edificies de 18 plantes en el barri de La Pau a Barcelona. En dos-tres segons l’edifici queda reduït a enderrocs.


Voladura edifici en el barri de La Pau, Barcelona

Voladures d’edificis situats a menys de 10 metres d’edificis habitats

Com a exemple tenim els dos edificis en el barri de La Pau demolits amb urgència a causa de problemes estructurals. Els habitatges no van sofrir cap mal.

Voladura de dos edificis en el barri de La Pau, Barcelona
Voladura de dos edificis en el barri de La Pau, Barcelona

La distància entre els edificis va ser determinant en el disseny i planificació de la voladura controlada, havent de considerar i protegir edificis pròxims, a menys de 8 metres de distància.

demeter-distancies-voladura-controlada-barri-de-La-Pau
Distància entre edificis en el barri de La Pau, Barcelona

 

Voladura controlada d’infraestructures metàl·liques de 80 a 180 metres d’altura

En aquest cas posem com a exemple les antenes de Radi Liberty de Pals, on es van demolir 14 antenes i dues torres. Aquesta demolició es va efectuar amb l’explosiu denominat càrrega buida que consisteix a redirigir i concentrar la força d’explosió en els punts estratègics.

demeter-antenes-pals
Antenes de Radio Liberty, Pals

Es planifica la demolició de totes les antenes amb una precisió de mil·lisegons fent que caiguin totes, una darrere d’una altra, sense xocar entre elles i orientant-les adequadament evitant col·lidir amb els edificis pròxims i per a facilitar la seva posterior retirada.

 

 

Central tèrmica amb 120 metres d’alt i 90 metres de diàmetre

Voladura controlada d’una construcció colossal. Es van posar les càrregues en punts específics permetent derrocar la central en pocs segons. Es van establir mesures de control per a no danyar edificis pròxims.

demeter-seqüencia-voladura-controlada
Seqüència voladura controlada Central Tèrmica de Puertollano

 

Tres segons per a derrocar el RCD Espanyol

Aquesta obra es va realitzar per la tècnica de voladura controlada, evitant moltes molèsties per soroll als veïns i molèsties al trànsit.

Seqüència voladura controlada Camp de l'Espanyol
Seqüència voladura controlada Camp de l’Espanyol

 

Més de 1200 demolicions d’edificis després del terratrèmol de Turquia

Aquest projecte va suposar un repte per a l’equip de demeter a causa del gran nombre de demolicions que realitzem durant un any. Aquest projecte va requerir de planificació, coordinació i rapidesa en l’execució, però també l’adaptació al canvi que comporta un desastre natural d’aquesta magnitud.

demeter-terremoto-turquia-ubicacion-1
demeter-terremoto-turquia-ubicacion-2
demeter al terratrèmol de Turquia
Terratrèmol de Turquia

 

Obres destacades

Barri de la Pau, tres edificis de 18 plantes a Barcelona.
Camp de Futbol de Sarrià del R.C.Sr. Español a Barcelona.
Fabrica Campofío de Burgos (16.000 m² construïts).
Turquia: La zona Occidental de la Mar de Màrmara va patir un terrible terratrèmol de magnitud 7,4 graus en l’escala de Richter afectant més de 6.000 km² en diferents nuclis urbans.
Antenes Radi Liberty a Pals Girona, antenes metàl·liques de 200 m. d’altura mitjançant l’ús d’explosius amb cort lineal sobre superfícies metàl·liques.
Torre de Refrigeració de la Central Tèrmica de Puertollano a Ciudad Real. 120 m. d’altura i 90 m. de diàmetre..