Enderrocs i demolicions especials

control demeter va ser pionera en la utilització de la llança tèrmica i hem executat diverses obres mitjançant tall de fil o disc de diamant i sistemes de demolició per quebrantación mecànica amb dardas hidràuliques, així com la utilització de robots de demolició dirigits per control remot equipats amb martells trencadors i/o cisalles.

Obres destacades:
Nau de pintura en el recinte Marina Barcelona 92 situat en el Port de Barcelona. Desmuntatge de plaques de façana, ponts grua i estructura d’acer.
Pont de la Cros de Badalona. Desmuntatge de pont de 60 m. sobre via fèrria.