Enderrocs i demolicions infraestrucutres

Aquestes obres requereixen d’un alt grau d’especialització a causa de les seves dificultats tècniques. S’utilitzen diferents tècniques de demolicion amb màquines retroexcavadores equipades amb braços de gran alçada, talls amb fil i disc de diamant, desmuntatge de peces amb grues hidràuliques autopropulsades, afebliment de murs de formigó per quebrantación hidràulica,…

Obres destacades:
Anell Viari de les Glòries de Barcelona en la qual es van efectuar importants treballs nocturns per a no afectar la circulació de trànsit durant el dia.
Pont de Treball en el Barri de la Sagrera de Barcelona, pont amb una longitud de 140 m. construït de formigó armat. Es van efectuar treballs nocturns a causa dels horaris de la circulació de trens.
Passarel·la per als vianants de comunicació entre estació de rodalia Renfe i T2 de l’Aeroport de Barcelona. Estructura de formigó postesat de 200 m. de longitud. Es van efectuar treballs nocturns per a no afectar la circulació de trànsit.