Enderrocs i demolicions

control demeter realitza les obres complint i respectant la legislació. Gestionem els plans de seguretat necessaris tenint en compte les normatives de seguretat i salut en el treball, els controls de qualitat i el propi projecte. Cuidem fins a l’últim detall cadascun dels projectes que realitzem, estudiant la tècnica a utilitzar i tenint en compte l’impacte ambiental, les incidències socials i de comunicació, la durada i les tramitacions legals.

En control demeter sempre hem apostat per disposar d’un equip tècnic especialitzat amb el màxim rigor. L’any 2002 redactem el primer projecte de desconstrucció més innovador d’Europa, conjuntament amb l’Institut Francoalemany de Recerca sobre el Medi Ambient de la Universitat de Karlsruhe, per a la demolició de l’edifici situat en el Passeig de Gràcia, 82 de Barcelona.

control demeter és soci fundador de les instal·lacions de la Planta de Reciclatge situada en el Port de Barcelona, dedicada a la recuperació dels residus procedents de la demolició i construcció en general per a transformar-los en àrids reciclats artificials.
Amb la realització del Primer Projecte de Desconstrucció i la instal·lació de la primera planta de Reciclatge a Espanya, es va atorgar a control demeter el premi FAD (Foment dels Arts Decoratives), “Per la seva llarga dedicació en el món de la desconstrucció amb una gran experiència nacional i internacional, així com per l’aportació d’innovacions en el sector com en la instal·lació de la primera planta de reciclatge i gestió de residus del país”.

Durant tota la nostra trajectòria hem realitzat més de 3.500 demolicions mitjançant sistemes tradicionals, mecànics i amb explosius pel mètode de voladura controlada i més de 2.500 demolicions pel sistema de desconstrucció.

Recentment hem realitzat, simultàniament, les dues demolicions més importants a Barcelona:
Fàbrica Enmasa Mercedes Benz de Barcelona amb una superfície en planta de 90.000 m² en el barri del Bon Pastor.
Sector 3 de la MPGM de la Marina del Prat Vermell de Barcelona, indústries situades amb una superfície en planta de 42.700 m².