Estabilización de suelos

Estabilització de sòls

Demeter i l’estabilització de sòls

Ens vam iniciar en la descontaminació de sòls l’any 1999. Des de llavors, ens hem anat especialitzant en diferents tècniques de descontaminació de sòls impactats. Una d’elles és l’estabilització de sòls, mitjançant la qual aconseguim reduir la mobilitat del contaminant afectant la seva composició.

A Demeter tenim la nostra pròpia metodologia en projectes d’excavació, seguint els estàndards de qualitat i perseguint un resultat òptim en la gestió i execució de descontaminacions.
Realitzem anàlisis exhaustives de les terres impactades, definim l’estratègia a implementar en cadascuna de les zones contaminades, i establim els procediments necessaris per a una correcta execució i reducció del temps d’exposició a contaminants.

Estabilització de sòls
Estabilització de sòls

Algunes de les nostres obres:
– Excavació zona antròpica al solar del carrer Badajoz, 82 i Pujades, 101-105 de Barcelona.
– Excavació situada a la Rambla Marina, 502-512, Avinguda Carrilet, 305-313 i carrer del Cobalt, 126 de l’Hospitalet de Llobregat
– Excavació situada a l’Avinguda Carrilet 331, al carrer Roca i Humbert 2 i l’avinguda Mare de Déu de Bellvitge 343, a l’Hospitalet de Llobregat.

Què és l’estabilització de sòls?

Utilitzem aquesta estratègia per a reduir o bloquejar la mobilitat del contaminant en aplicar reactius al material contaminat produint materials més estables, reduint la seva solubilitat, mobilitat i toxicitat.

L’estabilització de sòls va lligada al procés de solidificació, que permet contenir els contaminants en un estat sòlid que eviti que es barregin amb agents externs, per exemple, l’aigua.

Com realitzem l’estabilització de sòls?

Com qualsevol altra tècnica que utilitzem, l’estabilització requereix d’una anàlisi detallada de l’estat del terreny per a poder aplicar els reactius apropiats. S’han de considerar elements com la composició del terreny, si té elements orgànics o inorgànics, materials pesats, el tipus de contaminant i les seves característiques, grau de PH, etc.
En funció de l’estabilitzant utilitzat és necessari combinar-los amb calç o ciment per a aconseguir un millor resultat.
És una tècnica que es realitza in-situ, millorant les propietats del terreny gràcies a l’aïllament dels contaminants, i també ex-situ, transportant el residu generat al gestor adequat.

Quins avantatges ofereix l’estabilització de sòls?

Gràcies a l’aïllament dels contaminants s’evita que la contaminació s’estengui a causa d’agents externs. El tractament pot tenir el resultat esperat en un període de temps relativament curt i redueix els costos de gestió del residu.

Quins desavantatges té l’estabilització de sòls?

L’heterogeneïtat del sou pot limitar l’ús d’aquesta tècnica produint-se incompatibilitats amb alguns materials i contaminants. No destrueix els contaminants com en el cas d’altres tècniques i en alguns casos pot haver-hi un augment del volum.

Galeria d'imatges:
Estabilización de suelos
Estabilización de suelos
Estabilización de suelos
Estabilización de suelos
Estabilización de suelos
Estabilización de suelos