Reciclatge

Des de la fundació de control demeter l’any 1993 tenim la preocupació per aconseguir una societat més sostenible i avançar cap a una Economia Circular. La nostra empresa s’inspira des dels seus origenes en l’aplicació de la regla de les tres R (3R), reducció, reutilització i reciclatge dels residus que generem i implantem des de llavors l’Economia Circular.

En aquest sentit, som pioners en el Sector, instal·lem la primera planta de reciclatge de residus de la construcció d’Espanya en el Port de Barcelona per a l’ampliació de les infraestructures Portuàries, i redactem el primer Projecte de Desconstrucció en un edifici d’habitatges en el Passeig de Gràcia de Barcelona i el primer projecte d’Impacte Mediambiental aplicat a unes demolicions en Fira 2000 situades en el Passeig de la Zona Franca de Barcelona. En les obres de demolició i descontaminació de sòls, prioritzem la valorització del residu en la mateixa obra o en plantes de reciclatge per a reduir la gestió de residus en dipòsits controlats.