Desconstrucció edifici o infraestructura mitjançant voladura controlada

Dec, 2022
Voladura controlada

A demeter hem realitzat nombroses demolicions per voladura controlada, amb aquest article volem mostrar-vos els punts rellevants i complexitat d’un projecte d’aquestes característiques.

L’objectiu principal d’una voladura controlada és derrocar un edifici o infraestructura en un curt període de temps i amb el menor impacte en l’entorn. Les càrregues o explosius són distribuïts en punts específics, que són posteriorment detonats en harmonia seguint la planificació establerta.

El següent vídeo ens mostra com vam fer l’enderrocament de les 14 antenes de Pals (més de 180 metres d’altura), seguint la seqüència correcta, cadascuna cau en la direcció preestablerta sense entorpir a les altres i sense col·lidir amb altres edificis pròxims. Totes i cadascuna de les explosions transcorren en pocs mil·lisegons, moment en el qual ja no és possible la marxa enrere i la bona planificació fa que el resultat sigui espectacular.

A continuació mostrem com cauen les antenes a càmera lenta:

 

 

En un projecte amb el mètode de voladura controlada és necessari elaborar la memòria amb el disseny del projecte, on s’inclou l’anàlisi de l’entorn, definició dels professionals que intervenen, possibles impactes en estructures, mesures de seguretat i infraestructures, procediments per a dur a terme l’execució i reactivació de l’entorn, accessos, trànsit, etc.

La tècnica de demolició per voladura controlada requereix la màxima coordinació amb les autoritats i organismes públics, així com el conjunt d’experts del nostre equip acreditats per a realitzar aquest tipus d’intervenció. Per exemple, arribat el moment s’estableix el perímetre de seguretat, s’evacua les persones, es talla el trànsit, etc.

 

Exemple simplificat de plànol del edificis impactats i l'entorn
Exemple simplificat de plànol del edificis impactats i l’entorn

 

Un altre punt important a tenir en compte és la geografia i edificacions pròximes. S’hauran d’aplicar mesures de seguretat per a la seva protecció. L’estructura de l’edifici, juntament amb els materials que el componen, seran determinants per a establir la ubicació de les càrregues o explosius, el tipus d’explosiu i la potència a aplicar a cada punt.

Encara que el compte enrere d’una voladura controlada comença amb l’inici de projecte i l’elaboració de la memòria, podem dir que la majoria de les persones la identifiquen com els últims minuts abans de les detonacions. A demeter hem definit i documentat cadascun dels passos a realitzar des d’unes hores abans a les explosions, així com els passos posteriors. S’estableixen punts de control que permeten avaluar la situació a cada moment, mesura imprescindible per a saltar a la següent tasca en la planificació. Aquests controls són de vital importància tenint en compte al fet que el temps entre dues accions pot ser de pocs minuts.

Finalment, la correcta execució de la planificació fa que en poques hores tot torni a la seva normalitat. En la majoria dels casos és possible la reactivació del trànsit minuts després de les detonacions.

Enllaç a alguns dels nostres projectes amb les seves singularitats: Enderrocs i demolicions amb explosius

En cas de necessitar més informació pot contactar amb nosaltres a través de la secció de contacte.