Cotxeres de llevant - Transports Metropolitans de Barcelona

Barcelona, Spain

Deconstrucció de les antigues cotxeres d’autobusos, retirada d’amiant de les cobertes i neteja de sòls impactats situades entre els carrers de Prim, Llull, Taulat i San Ramón de Peñafort, Barcelona. Demolicions realitzades en dues fases, la primera de la meitat de la nau el 2002 (17.600 m2) i la segona la resta de la nau el 2004 (12.000 m2). En els treballs de la primera fase per a poder mantenir estable l’altra meitat de la nau durant doncs anys es va realitzar un apuntalament estructural en el qual va col·laborar l’escola tècnica superior d’enginyers de camins canals i ports de Barcelona (UPC).

Fotos realitzades durant l'obra:
( 1 / N )