Deconstrucció de les instal·lacions del Club Tennis "el Forn"

Tipus d'obra
Barcelona, Spain

Deconstrucció de les instal·lacions del Club Tennis “el Forn” i posterior trituració del residu generat per reutilitzar en la mateixa obra i anivellar el terreny. En aquestes instal·lacions es va construir el nou Estadi Johan Cruyff del Futbol Club Barcelona (FCB)

Fotos realitzades durant l'obra:
( 1 / N )