Deconstrucció de naus industrials i descontaminació de sòls impactats a Rambla Marina

Hospitalet de Llobregat Barcelona, Spain

Extracció de cobertes amb fibrociment. Deconstrucció de diverses naus industrials. Apilament de sòls impactats sobre plataforma impermeable. Volteig de terres impactades amb carbonat cálcio. Caracterització de sòl romanent. Excavació selectiva de sòls impactats. Caracterització de sòls impactats en laboratori. Gestió de les terres netes en gestor autoritzat. Analítica de les piles per valorització.

Fotos realitzades durant l'obra:
( 1 / N )