Deconstrucció habitatge plurifamiliar Duc de Medinaceli

Barcelona, Spain

Enderrocament d’una edificació plurifamiliar de PB+4 amb mitjans manuals i mecànics amb estabilització de façana per l’interior. Desconstrucció totalment manual planta a planta amb la dificultat d’haver de realitzar l’apuntalament per l’interior.

Fotos realitzades durant l'obra:
( 1 / N )