Demolició de Fàbrica cimentera Cemex, Vilanova y la Geltrú

Barcelona, Spain

Desmantellament i desballestament de diferents equips com forns, molins, calderes i instal·lacions vàries de l’antiga fabrica Cemex de Vilanova i la Geltrú. Es van desmantellar diferents cobertes de fibrociment amb ciment adherit, es van demolir edificis amb ús de maquinària retroexcavadora de braç llarg equipades amb cisalles i van desmuntar diferents equips mitjançant corts amb oxiacetile.

Fotos realitzades durant l'obra:
( 1 / N )