Desmantellament antic complex industrial Hisitex, Òdena

Barcelona, Spain

Desmantellament de l’antic complex industrial Hisitex, desballestaments d’instal·lacions, desemmantat de cobertes de fibrociment i demolició de l’estructura de les naus industrials mitjançant excavadora giratòria amb braç de llarg abast, cort amb cisalla, oxitall. Tot l’enderroc generat va ser triturar i reciclat en la mateixa obra.

Fotos realitzades durant l'obra:
( 1 / N )