Enderroc amb sistema de voladura controlada del estadi de futbol RCD Espanyol

Barcelona, Spain

Es va realitzar en 2 fases. La grada Nord es va fer mitjançant el sistema de la demolició mecànica (retroexcavadores equipades amb cizalles hidràuliques) i la resta mitjançant voladura controlada.

Fotos realitzades durant l'obra:
( 1 / N )