Enderroc de la antiga presó la Model

Barcelona, Spain

Els primers enderrocs a l’antiga presó la Model, en el Districte de l’Eixample a Barcelona es van realitzar en l’any 2015. L’any 2020 es procedeix a la deconstrucció de l’Edifici Bugaderia i l’Edifici Manteniment amb recuperació d’elements arquitectònics inclosos en el catàleg de patrimoni, consistents en: – Armadures metàl·liques en forma d'”ales de mosca” en planta coberta, obra de l’arquitecte Joan Torras Guardiola. – Pilars de fossa a planta coberta – Pedra de Montjuïc a la façana

Fotos realitzades durant l'obra:
( 1 / N )