Enderroc fabrica de gelats la Farggi

Barcelona, Spain

Deconstrucció total de 2 edificacions i deconstrucció parcial d’1 edificació que formen part del complex de naus industrials la Farggi situat en el barri de Provençals del Poblenou dins del districte de Sant Martí a Barcelona. Superfície enderrocada: 13.7171,75 m2 Volum total: 61.775,53 m3 Edifici A – Fabricació i producció de gelats. És el primer edifici que es va construir dintre del complex industrial, desconstruït de manera parcial, com que una part està catalogat edifici A1 – Cambres de refrigeració i emmagatzematge Edifici C – Emmagatzematge, menjador i cuines, i despatxos i administració.

Fotos realitzades durant l'obra:
( 1 / N )