Enderroc fábrica la Mercedes-Benz

Barcelona, Spain

Deconstrucció en dues fases d’una part de les naus industrials que conformen el complex industrial de la fàbrica de Mercedes-Benz, al districte de Sant Andreu, Barcelona Superfície enderrocada: 36.613,62 m2 Volum total: 269.510,84 m3 Fase 1 Edifici 7 – Producció Edifici 21 i 25 – Control producció Fase 2 Edifici 12 Ampliació – Producció Edifici 28 – Magatzems Edifici 19 – Tallers i administració/oficines.

Fotos realitzades durant l'obra:
( 1 / N )