Enderroc parcial edificació de gran altura Av. Diagonal 0 Barcelona

Barcelona, Spain

Deconstrucció parcial d’un edifici de 24 plantes (tres últimes plantes 1.000 m2 construïts) i demolició total d’un edifici d’11 plantes (7.400 m2 construïts). Demolició tècnica de gran dificultat al treballar demolint a gran altura (70 m) i tractant-se d’una demolició parcial mantenint gran part de l’estructura de les plantes inferiors i soterranis. Es van utilitzar diferents tècniques de demolició, ús de robots de demolició, desmuntatges amb grues telescòpiques, demolició amb màquines retroexcavadores equipades amb braç llarg i cisalles.

Fotos realitzades durant l'obra:
( 1 / N )