Enderrocament amb explosius d'una torre refrigeració en una central tèrmica E-ON a Puertollano.

Ciutat Real, Spain

Demolició mitjançant voladura controlada de la Torre de Refrigeració de la Central Tèrmica E-ON. Dimensions de la torre:
Altura 120 m
Diàmetre de la coronació 57 m
Diàmetre de la base 87m
Profunditat del fossat 2.5m
Diàmetre del fossat 90 m
Gruix làmian 14-18 cm (45 cm en la base)
Per a la Voladura es van col·locar 600 càrregues amb un total de 100 kg de dinamita Eurodyn 2000

Fotos realitzades durant l'obra:
( 1 / N )