Excavació de terres contaminades en el solar de Balius en el Poblenou de Barcelona

Poblenou, Barcelona

Excavació de sols alterats en un solar d’uns 3.000 m2 i una excavació de 8.000 m3. Els sòls estaven alterats principalment de metalls i hidrocarburs. Es varen utilitzar tècniques de garbellat de les terres i es va realitzar previ transport a planta de valorització de tot el residu generat en l’excavació.

Fotos realitzades durant l'obra:
( 1 / N )