Enderroc de la presó la Model

Els primers enderrocs a l'antiga presó la Model, en el Districte de l'Eixample a Barcelona es van realitzar en l'any 2015. L'any 2020 es procedeix a la deconstrucció de l'Edifici Bugaderia i l'Edifici Manteniment amb recuperació d'elements arquitectònics inclosos en el catàleg de patrimoni, consistents en: - Armadures metàl·liques en forma de "ales de mosca" en planta coberta, obra de l'arquitecte Joan Torras Guardiola. - Pilars de fossa a planta coberta - Pedra de Montjuïc a la façana

Deconstruccions

©2019 control demeter · avis legal · politica de cookies