Neteja de sòls impactats a l'antiga "Fira de Bellcaire"

Barcelona, Spain

Descontaminació de sòls impactats per metalls pesants, PCB’s, pesticides clorats i hidrocarburs en la zona de l’Antic Mercat dels Encants Vells (Fira de Bellcaire) de Barcelona. Es van utilitzar tècniques de remediació de sòls alterats mitjançant voltejos i aplicació de Carbonat càlcic CaCO3 de manera que es van poder modificar la seva caracterització passant de ser terres aptes per a abocadors de classe III a classe II. Les remediacions van servir per a reduir considerablement els costos de descontaminació.

Fotos realitzades durant l'obra:
( 1 / N )