Reforma interior antic Banc Popular a Passeig de Gràcia, Barcelona

Tipus d'obra
Barcelona, Spain

Enderroc d’estructura, fonamentació, envoltant, interiors i extracció d’instal·lacions

Fotos realitzades durant l'obra:
( 1 / N )