Remediació de terres contaminades en el C/ Pallars 172-188

Barcelona, Spain

Descontaminació de terres afectades per metalls pesants (en algun cas amb altes concentracions de coure) i hidrocarburs. Els treballs van consistir en un garbellat previ del terreny antròpic i valorització de les terres alterades a planta de reciclatge. Es van gestionar uns 15.000 m³, 12.000 m³ de terreny antròpic i 3.000 m³ de l’excavació de pantalles (terres barrejades amb llots). Es van realitzar neteja i inertització de diversos dipòsits enterrats d’hidrocarburs.

Fotos realitzades durant l'obra:
( 1 / N )