Restauració ambiental al paratge de Tudela, Cap de Creus

Cadaqués, Girona, Spain

L’origen del Club Med

En 1962 s’inaugura el Club Med, zona urbanitzada per a ús turístic. La construcció del Club Med va ser polèmic des del seu inici per aixecar-se en un paratge amb una biodiversitat única en tot el planeta, existint únicament 5 reserves a tot el món.

Recuperación espacios naturales - Club Med(Girona)
Vista des del cel del Club Med(Girona)

 

Es va mantenir actiu durant 40 anys, moment en el qual s’aprova la llei de costes de l’estat espanyol i de protecció especial del Cap de Creus, com espai natural. En 2005 el Ministeri de Medi Ambient adquireix la propietat i es procedeix a la seva desconstrucció i restauració del paisatge pocs anys després.

Treballs previs a la desconstrucció del Club Med

demeter va realitzar dos projectes previs a la desconstrucció del Club Med, la desconstrucció del far sònic i un mòdul de cinc edificacions al propi Club Med. Aquests petits projectes van ser imprescindibles com assaig  al procediment per la viabilitat de la restauració.

D’una banda, es va realitzar la desconstrucció manual del far sònic per evitar la dispersió del material i pel control exhaustiu del procediment. El material obtingut de la desconstrucció es va depositar en big bags, retirats en helicòpter i portats a un punt intermedi on eren carregats en camió per al seu posterior transport a l’abocador controlat. En aquesta obra es va poder apreciar la dificultat en l’extracció dels materials adherits a les roques on jeia el far sònic. La velocitat del vent en episodi de tramuntana superava els 60-70 km/h, fet que va dificultar el treball.

 

Trabajos faro sónico
Treballs far sònic

 

Posteriorment i amb l’experiència adquirida, es decideix realitzar proves de desconstrucció en un mòdul de cinc edificis del Club Med, aplicant el procediment i les tècniques que aplicaríem en el projecte global del paratge de Tudela.

Realització del projecte de desconstrucció

Els directors de projecte van ser Martí Franch (EMF Arquitectura del Paisatge) i Ton Ardèvol (ARDÈVOL consultors associats S.L.P.).

Manuel Algueró (control demeter S.L.)  va aportar al projecte la seva dilatada experiència i els seus coneixements per elaborar les fitxes de les pautes a seguir en el procediment per la desconstrucció.

demeter va guanyar el concurs com a empresa executora de les tasques de desconstrucció i restauració paisatgística del paratge de Tudela al Cap de Creus.

Amb una zona impactada de 40 hectàrees, demeter va realitzar la desconstrucció de més de 443 habitacles, complex esportiu, instal·lacions, accessos, etc. Es va fer la neteja de la platja retornant-la al seu estat natural, havent retirat prèviament l’embarcador de formigó i el heliport.

obras casa Club Med
Obres casa Club Med

 

viviendas Club Med
Treballs habitatges Club Med

 

trabajos Club Med
Treballs instal·lacions Club Med

 

Es va procedir a la retirada de la flora exòtica introduïda durant la construcció del Club Med, es va realitzar el drenatge de la zona impactada i la neteja de l’entorn rocós amb l’extracció de ciment incrustat a les roques on jeien les construccions. Treballs minuciosos que van requerir de l’ús de bufadors, raspalls, petit material, amb el principal objectiu de no danyar la superfície de les roques.

Els 44.000 m³ d’enderrocs van ser reutilitzats com a material de farciment en municipis pròxims.

A continuació, es mostren algunes fotos de l’abans i el després:
 

Abans i després moll Club Med
Abans i després moll Club Med

 

Abans i després habitatges Club Med
Abans i després habitatges Club Med

 

Abans i després instal·lacions Club Med
Abans i després instal·lacions Club Med

 

 

El Paratge de Tudela torna a lluir

Per a culminar l’obra, des del projecte es defineixen uns nous símbols per a commemorar la recuperació del valor paisatgístic establint un abans i un després en la recuperació d’espais naturals.

L’antic mirador dispensari es manté com a monument referència de la història del Club Med, punt des d’on es pot veure tota la platja de Tudela.

 

Mirador dispensari Club Med (Pau Ardèvol)
Mirador dispensari, paratge de Tudela (© Pau Ardèvol)

 

En homenatge a la geografia de l’entorn, es posen plaques . Algunes roques ens recorden a formes d’animals. Mostrem dos exemples representatius, l’àguila i el camell.

 

Roca Camello Club Med (Pau Ardèvol)
Roca camell, paratge de Tudela  (© Pau Ardèvol)

 

Roca Águila Club Med (Pau Ardèvol)
Roca àguila, paratge de Tudela (© Pau Ardèvol)

Platja totalment restaurada on estava el moll i heliport del Club Med:

Playa Tudela Club Med (Pau Ardèvol)
Platja Tudela (© Pau Ardèvol)

 

A continuació es mostren els premis rebuts al projecte d’àmbit nacional i internacional:

premios otorgados proyecto Club Med
Premis otorgats projecte Club Med

Per tancar l’article mostrem un fragment de l’escrit en referència al paratge de Tudela que Dalí va enviar al seu amic Pelayo Martínez, arquitecte redactor del Club Med:

“Aquesta part compresa entre el Camell i l’Àguila que tu coneixes i estimes tant com jo mateix, és i ha de continuar per sempre sent geologia pura, sense res que pugui mixtificar-ho; en faig qüestió de principi. És un paratge mitològic que és fet per a déus més que per a homes i cal que continuï tal com està” (Salvador Dalí, 1960)