Obres portuàries

Complint amb les bones pràctiques de l’Economia Circular, control demeter col·labora juntament amb Gestió de Terres i Runes, AIE en l’ampliació del Port de Barcelona amb l’aportació runes procedents d’obres de demolició. Aquestes runes son separades per mitjans mecànics i manuals. Per a l’ampliació, únicament s’utilitzen runes netes, trituran-les per a convertir-les en productes equivalents a àrids naturals. Els enderrocs sobrants són traslladats a dipòsit controlat.

Des de 1994 s’estan ampliant les infraestructures Portuàries del Port de Barcelona en les zones Moll d’Inflamàbles, Moll de l’Est, Dic Sud i Moll Adossat fase 2, reciclant 53,3 milions de tonelades.

En l’àmbit internacional hem assessorat en la preparació de les licitacions de l’ampliació del Port de Altacuano i Port de Concepción a Xile i hem realitzat el davant-projecte per a l’ampliació del Port de Port-au-Prince a Haití.