Oxidación química

Oxidació química (ISCO)

Demeter i l’oxidació química

A Demeter apliquem la tècnica d’oxidació química en els nostres projectes quan l’àrea impactada té un grau mig-alt de contaminants i requereix d’una acció ràpida, permetent-nos aplicar altres mesures de biorremediació o atenuació natural en aquells casos que així es requereixi.

Oxidació química
Oxidació química

El nostre equip d’experts utilitza roba protectora adequada per al tractament d’oxidants. Durant el procés realitzen diferents mesuraments per a assegurar que el tractament fa efecte. És possible que es necessiti realitzar injeccions addicionals en funció de la permeabilitat del terreny i el grau de concentració del contaminant.

A Demeter hem executat aquest tipus de tractaments tant en terres com en aigües freàtiques.

Algunes de les nostres obres:
– Obra d’excavació i moviment de terres al carrer Sancho d’Àvila, 41 de Barcelona
– Obra de moviment de terres i extracció de fonaments en el projecte de recuperació de sòls del carrer Cristobal de Moura, 196 de Barcelona
– Obra de recuperació de sòls i aigües subterrànies del carrer Veneçuela, 151 i al carrer Maresme, 87 de Barcelona

Què és l’oxidació química?

Aquesta tècnica ens permet afegir una mescla de reactius oxidants químics al terreny per a la destrucció dels contaminants o convertir-los en altres elements menys tòxics. Permet resultats més ràpids en comparació amb altres tècniques.

L’oxidació química pot ser usada per a tractar contaminants com ara combustibles, plaguicides, dissolvents, etc.

Com realitzem l’oxidació química?

Analitzem els contaminants existents en la zona d’aplicació, així com el grau de contaminació. Posteriorment injectem els reactius oxidants, produint una reacció química que elimina els contaminants. En alguns casos és necessari realitzar injeccions posteriors per a assegurar un resultat òptim.
Aquesta tècnica és molt efectiva en terrenys permeables amb una composició de terreny homogeni. En terrenys més impermeables és més efectiva l’aplicació de l’oxidant mitjançant voltejos del terreny.
Se sol realitzar en el mateix lloc i en zones amb un alt grau de concentració de contaminants que penetren des de la superfície arribant al subsol impactant en alguns casos a aigües subterrànies.

Quins avantatges ofereix l’oxidació química?

Es tracta d’una tècnica madura adaptable sobre la base de la mena de contaminants i el grau de contaminació. És de ràpida implementació permetent una reducció considerable en cost d’excavació i manipulació del sòl.

Quins desavantatges té l’oxidació química?

En aplicar reactius en funció de les condicions del terreny, requereix un seguiment més estricte per a controlar l’evolució de l’oxidant en comparació amb altres tècniques. Els agents oxidants s’han d’emmagatzemar adequadament i és difícilment aplicable en terrenys amb poca permeabilitat.
Aquesta tècnica no és aplicable en funció dels contaminants.

Galeria d'imatges:
Descontaminación oxidación química
Descontaminación oxidación química
Descontaminación oxidación química
Descontaminación oxidación química
Descontaminación oxidación química
Descontaminación oxidación química
Descontaminación oxidación química
Descontaminación oxidación química
Descontaminación oxidación química
Descontaminación oxidación química
Descontaminación oxidación química
Descontaminación oxidación química