destacados derribos

Planta de reciclatge i runes

Complint amb les bones pràctiques de l’Economia Circular amb Gestió de Terres i Runes, AIE, estem executant un projecte pioner a Espanya i referent mundial, sent a l’hora el Port més gran del Mediterrani. Les obres efectuades al llarg de 28 anys inclouen la realització del Moll d’inflamables, Moll adossat i Dic Sud on s’està treballant actualment. S’han generat en l’actualitat 53,3 milions de tn. convertides en àrids artificials que es reutilitzen per a la construcció.

Hem assessorat en la preparació de diverses licitacions:
– Instal·lació d’una planta de reciclatge en el Barri de Flores de la Municipalitat de Buenos Aires (l’Argentina).
– Ampliació del Port de Montevideo (Uruguai).
– Muntatge d’una planta de reciclatge en els ports de les ciutats de Rizhao i Guangzhou (la Xina).
– Ampliació del Port de Altacuano i Port de Concepción (Xile) on van haver terratrèmols i s’havien de reciclar els enderrocs per a les ampliacions d’aquests ports.
– Realitzem un davant-projecte per a l’ampliació del Port de Port-au-Prince (Haití), aprofitant 5 milions de tones d’enderrocs. Avui dia, encara no s’han realitzat aquestes obres.