Política de privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de CONTROL DEMETER, SL (control demeter) i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de les dades personals dels nostres clients en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-los:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Per a quins fins demanem les dades que li demanem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant temps els conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
 • Quins són els seus drets..

 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS?

Raó social: CONTROL DEMETER, SL (control demeter)

NIF: B60309853

Direcció: CASPE, 33 1º2ª, 08010 BARCELONA

Contacte: somos@controldemeter.com

 

QUIN SÓN ELS COL·LECTIUS D’INTERESSATS?

Les dades de caràcter personal tractats són de:

 • Persones que ens han proporcionat les seves dades en el formulari de contacte de la web per a realitzar consultes o obtenir informació sobre els nostres serveis.
 • Persones que han sol·licitat rebre comunicacions sobre serveis de control demeter.

 

AMB QUINS FINS I LEGITIMACIÓ UTILITZEM LES DADES PERSONALS?

En control demeter tractem les dades personals per a respondre a les demandes d’informació o respondre a les seves sol·licituds.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractats per a les finalitats legítimes que s’indiquen a continuació.

 

Resposta a sol·licituds d’informació o de contacte

En control demeter utilitzarem les dades de contacte proporcionats per a respondre a les seves sol·licituds i consultes respecte als nostres serveis, ja siguin realitzades mitjançant el formulari de contacte disponible en la web o dirigides a les adreces de correu electrònic de contacte que hi ha publicades en el Lloc web.

Dades tractades:

 • Direcció d’email
 • Dades d’identificació: Nom i cognoms

Legitimació:

 • Interès legítim de control demeterper a aquest tractament de dades tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a rebre una resposta a les seves peticions..
 • Consentiment donat lliurement per l’interessat qui envia les seves dades mitjançant el formulari de contacte proporcionat específicament per a aquest propòsit.

 

Analítiques de visites als llocs web

control demeter fa ús de diverses tècniques per a recollir informació que pugui ser utilitzada per a obtenir dades analítiques de les visites i navegació per les pàgines del nostre Lloc web..

Aquestes analítiques es recolzen en l’ús de serveis externs que disposen de la seva pròpia política de privacitat:

És important remarcar que, tal com indiquen les seves polítiques de privacitat, aquestes empreses poden creuar les dades de navegació amb els seus registres interns a fi d’utilitzar-los per a la personalització d’anuncis, encara que no es tingui un compte registrat per als seus serveis.

Dades tractades:

 • Identificadors en línia, incloent cookies d’identificació.
 • direccions de protocol d’internet (IP) e identificadores de dispositius.
 • identificadors de clients.
 • Informació continguda en les capçaleres HTTP de les sol·licituds enviades a través d’internet tal com el tipus de dispositiu, sistema operatiu i navegador des del qual es visiten les pàgines.
 • Informació proporcionada pel navegador tal como l’idioma preferit, zona horària i altres.
 • Dades de navegació en el lloc web: pàgines visitades

Més informació en:

 

Enviament de comunicacions comercials per qualsevol canal, inclòs per via electrònica 

control demeter tractarà les dades de contacte proporcionats per a informar i assessorar aquells interessats que expressament ens ho hagin sol·licitat. Així, control demeter tractarà les dades personals dels interessats per a realitzar l’enviament de butlletins informatius sobre esdeveniments, novetats i notícies que pugui ser del seu interès i relacionades amb l’activitat de control demeter.

Legitimació:

 • Consentiment específic que se sol·licita a l’interessat en el formulari de contacte de la web, sense que en cap cas l’existència d’aquest consentiment condicioni la prestació de la finalitat principal del formulari.

 

DURANT QUANT TIEMPS CONSERVARÀ CONTROL DEMETER LES DADES?

En general, les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Entre altres, implica que control demeter conservarà les dades personals dels interessats pel temps que duri la vinculació amb nosaltres i, en el seu cas, durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, o per a complir amb les obligacions legals que determini la legislació aplicable.

Una vegada finalitzat aquest termini, control demeter es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, destruir-les, bloquejar-les o anonimitzar-les en la mesura que sigui possible per a la finalitat per a la qual es conservessin.

 

A QUI ES COMUNICARAN LES DADES?

Les dades personals no se cediran a tercers, tret que sigui necessari per a donar resposta a la sol·licitud, estiguem obligats per una llei o l’interessat ens hagi donat el seu consentiment.

També pot ser que comuniquem les dades a empreses que ens presten serveis relacionats amb l’activitat ordinària i administrativa de l’empresa en qualitat d’encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació de serveis com ara, entre altres, proveïdors de serveis de correu electrònic, allotjament de serveis web, allotjament de servidors, serveis d’aplicacions de gestió en modalitat SaaS, arxiu de fitxers en el núvol i altres.

La prestació d’aquests serveis pot implicar el tractament de les dades personals per part d’empreses situades en països fora de l’Espai Econòmic Europeu (transferències internacionals de dades). No obstant això, només es realitzarà amb països que ofereixen un nivell adequat de protecció.

 

QUINS SON ELS DRETS DELS INTERESSATS QUAN ENS FACILITEN LES SEVES DADES?

En qualsevol moment l’interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades personals tractats per control demeter, així com els d’oposició i limitació del seu tractament.

Aquests drets podran ser exercits gratuïtament per l’interessat, i si escau per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat, dirigida a

 • Per correu electrònic: somos@controldemeter.com
 • Per correu postal: CASP, 33 1º2ª, 08010 BARCELONA

En el cas de representació, s’haurà de provar mitjançant document escrit i adjuntant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la seva representació.

A més dels anteriors drets, l’interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada d’aquest. control demeter podrà continuar tractant les dades personals de l’interessat en la mesura que la llei aplicable ho permeti o persisteixi qualsevol altra legitimació que el justifiqui.

Concretament, en el cas del servei d’enviament de comunicacions comercials, l’interessat té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials notificant a control demeter que no desitja continuar rebent les mateixes. Per a això, l’interessat podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita en l’apartat anterior o bé utilitzar l’enllaç inclòs en cada comunicació comercial per a donar-se de baixa de la llista d’enviament de comunicacions electròniques.

control demeter recorda a l’interessat que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

 

ACTUALIZACIÓ DE LES SEVES DADES

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells. En cas contrari, no responem de la veracitat d’aquests i les implicacions que pugui tenir en el seu tractament.

 

SEGURETAT EN EL TRACTAMENT I CUSTÒDIA DE DADES

control demeter declara que ha aplicat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir i poder demostrar que el tractament és conforme amb la legislació vigent i que es garanteix la protecció dels drets dels interessats.

Per a això ha implantat un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per a determinar i aplicar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables

 

ÚS DE COOKIES

Aquest Lloc web, igual que la majoria dels llocs web en Internet, usa cookies per a millorar l’experiència de l’usuari.. En la nostra Política de Cookies trobarà informació sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza aquest portal, com pot desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers.

Preguem que llegeixi atentament la nostra Política de Cookies abans de continuar navegant en el nostre Lloc web.

 

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

control demeter pot modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada perquè quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’interessat pugui confirmar el seu consentiment.