Qui som

A continuació els indiquem la trajectòria professional de control demeter, empresa líder en el sector de les demolicions, desconstruccions, project management, reciclatge d’enderrocs, desamiantats i tractament de sòls contaminats.

control demeter és una empresa pionera en el camp de les descontaminacions, excavacions, desballestaments industrials, gestió de tot tipus de residus i descontaminació de sòls.

control demeter realitza demolició d’edificis d’habitatges, equipaments, instal·lacions industrials, obres d’infraestructures, centrals tèrmiques, obres d’emergència a causa de sinistres, etc.

control demeter realitza, claus en mà, project management, redacció de projectes, direcció d’obra, coordinació de Seguretat i Salut, gestió de llicències i tramitació i execució d’obres.

 

Enderrocs i demolicions:

L’equip de control demeter ha realitzat més de 6.000 demolicions al llarg de 48 anys mitjançant sistemes tradicionals, demolicions pel sistema de la desconstrucció i voladura controlada control demeter ha destacat des dels seus inicis com a enginyeria pròpia, innovant a cada moment en tècniques de demolició, introduint l’ús de màquines de demolició de braç llarg amb pinça, realitzant els primers desamiantats, execució de les primeres voladures controlades d’edificis, l’ús de la llança tèrmica, l’ús de robots de demolició, etc.

 

Reciclatge de residus:

control demeter, amb la instal·lació de la primera planta de reciclatge del país a Barcelona, es van reciclar 1.520.000 Tn que es van emprar com sub-base per al traçat urbanístic de la Vil·la Olímpica i en els accessos a la Ronda Litoral de Barcelona i és sòcia fundadora i accionistes de l’empresa Gestió de Terres i Runes, A.I.E. (codi E-609.99) per a l’ampliació dels molls del Port de Barcelona, reciclant els enderrocs procedents de les demolicions que fins a l’actualitat han reciclat més de 55.200.000 de Tn d’enderrocs.

 

Excavacions i moviments de terres:

L’any 1999 control demeter va realitzar la primera descontaminació de sòls (sanejament de plom) en el Camp de Tir de Montjuïc per a l’Excm. Ajuntament de Barcelona. Des de llavors està especialitzada en el tractament, remediació i gestió de terres impactades, tant a nivell d’enginyeria com d’obra.

Des de 2017 control demeter ha gestionat més d’un milió de tones de sòls impactats, especialitzant-se en diferents tècniques de remediació com el garbellat per a la separació pètria de terra, estabilització de sòls alterats de metalls mitjançant la mescla amb agents floculants, la bioremediació amb microorganismes de sòls impactats amb hidrocarburs o l’oxigenació de sòls alterats amb dissolvents. Aquestes diferents tècniques, juntament amb el coneixement de la gestió d’obra i de les plantes de valorització (reciclatge), ha permès a control demeter poder optimitzar els costos de descontaminació de sòls.

 

control demeter està associada a…

 • Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.
 • Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya.
 • Cercle d’Economia.
 • Foment del Treball Nacional.
 • Gestió de Terres i Runes, A.I.E.
 • Gestora de Runes de la Construcció, S. a.
 • Mecenes de la Fundació del Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Canvi de concepte de l’enderrocament a la desconstrucció

En les demolicions de la Vil·la Olímpica de Barcelona en 1992, sent una novetat, es van emprar màquines retroexcavadores amb cadenes equipades amb braç d’altura i cisalles per a tallar estructures metàl·liques i formigó armat.

control demeter l’any 2002 va redactar el projecte de desconstrucció més innovador d’Europa, redactat entre control demeter i l’Institut Francoalemany de Recerca Mig Ambiental de la Universitat de Karlsruhe, per a la desconstrucció d’un edifici situat en el Passeig de Gràcia, 82 de Barcelona.

L’any 2003 el FAD, Foment dels Arts Decoratives, va atorgar a Manuel Algueró, Administrador de control demeter, un esment especial (el premi més prestigiós d’arquitectura a Catalunya) “per la seva llarga dedicació en el món de la desconstrucció, amb una gran experiència nacional i internacional, així com per l’aportació d’innovacions en el sector com la instal·lació de la primera planta de reciclatge i gestió de residus del país..

L’any 2009 el Jurat dels ‘Premis Catalunya Construcció’ del col·legi d’Arquitectura Tècnica (CAATEEB), va atorgar a Manuel Algueró el Premi Especial a la seva Trajectòria Professional en el camp de les demolicions primer, desconstruccions després, i el reciclatge de residus.

L’equip de control demeter ha realitzat al llarg de la seva trajectòria, nombroses conferències i cursos en diferents Col·legis i Universitats d’Espanya i l’estranger. Actualment el seu equip dóna conferències de desconstrucció i gestió de residus de la construcció a l’Escola i en el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona i en el col·legi d’Arquitectes Tècnics de Barcelona.

Serveis d’emergències en catàstrofes nacionals i internacionals

control demeter està especialitzada en situacions d’emergència. S’actua en edificis afectats per explosions provocades per fugues de gas, enfonsaments, incendis, terratrèmols i qualsevol altra emergència en general. Com a referència indiquem algunes de les obres més representatives:

 • Desconstrucció després de l’incendi del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, per a la U.T.E. Dragados-Osha.
 • Desconstrucció després de l’incendi de la fàbrica Rallipan a Rubí, per a RALLIPAN, S.A.Desconstrucció d’un magatzem afectat per un incendi a Mataró, per a Cristalleries de Mataró, S.C.O.C.L.
 • Explosió de gas en un edifici aïllat a Gavà (Barcelona), per a INCASOL (Institut Català del Sòl).
 • Explosió de gas en un edifici entre mitgeres a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), per a l’Excm. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
 • Enfonsament del Túnel del Carmel pels treballs de la L5 del metre de Barcelona per a GISA Gestió d’Infraestructures, S. A., organisme de la Generalitat de Catalunya. Treballs realitzats ininterrompudament les 24 h del dia.
 • Enfonsament del Turó de la Peira a Barcelona, per a l’Excm. Ajuntament de Barcelona.
 • Desconstrucció d’una façana en estat de despreniment en un Centre Hospitalari a Barcelona.
 • Consolidació d’un edifici afectat per una explosió de gas a Premià de Mar.

Demolició dels edificis afectats pel Terratrèmol de Turquia d’Agost de 1999/2000 en la costa oriental de la Mar del Màrmara.

Trajectòria internacional

control demeter, ha participat en els següents certàmens:

 • NADC (National Association Demolition Contractors) USA.
 • Programa FIP (International Association of Concrete).
 • FIEC (International Association of Contractors).
 • RILEM (International Organization of Research and Testing Laboratories).
 • Conferències i estudis al Japó organitzats per “Japan Atomic Energy Research Institute”, referent a les tècniques i procediments de demolició en Centrals Atòmiques Nuclears.
 • El programa “Reti-Workshop” en el marc de la “Association des Régions Européennes de Tradition Industrielle”, organitzat per la Universitat de Gelsenkirchen d’Alemanya.
 • Projecte “Global Management of the life cycle building materials engineering requirements and new technologies for recycling building materials” en el marc dels programes Brite-Euram.
 • El projecte “Reward 007” titulado “Le recyclage des matériaux dans la construction du site Olympique de Barcelone”.
 • El projecte “Recymat” (matériaux de construction par recyclage de déchets de sable de fonderie et de produits de démolition) en el marc dels programes Brite-Euram.

Obres més representatives a nivell internacional

 • Turquia. El 17 d’Agost de 1999 la zona de la Mar de Màrmara va sofrir un terratrèmol de magnitud 7,4 graus amb una durada de 45 segons afectant una zona de més de 6000 Km² en els nuclis urbans de les ciutats d’Istanbul (barri Avcilar), Yalova, Izmit, Adapazari, Bolu, etc…
  El Govern de Turquia ens va adjudicar, mitjançant un concurs internacional finançat per l’I.C.O. (Institut de Crèdit Oficial del Govern Espanyol) i el Ministeri d’Obres Públiques de Turquia, la demolició per voladura controlada dels edificis afectats pel terratrèmol en la zona Oriental de la Mar de Màrmara. Els nostres treballs es van dilatar al llarg de 18 mesos. Es van realitzar 980 demolicions d’edificis que es van efectuar mitjançant voladures controlades i mecànicament.
 • Haití: Després del terratrèmol d’Haití de l’any 2010 i amb la nostra experiència en zones catastròfiques i en el reciclatge per a l’ampliació del Port de Barcelona, unim esforç i coneixement per a presentar, juntament amb Gestora de Runes de la Construcció, S. A., un projecte bàsic per a la recuperació i ampliació del port de Port Prince, en el qual poguéssim reutilitzar la gran quantitat d’enderrocs generats durant el terratrèmol, al voltant de 5.000.000m3 segons càlculs preliminars. Actualment, les obres incloses en aquest projecte estan pendents d’executar.
 • Xile: Després de demostrar davant la Direcció d’Arquitectura (Ministeri d’Obres Públiques), les aptituds tècniques i experiència en demolicions mitjançant voladures d’edificis de gran altura afectats per terratrèmols, control demeter és acceptada en el Registre Oficial de Contractistes per a poder presentar-se a les obres de “Demolicions d’Edificis greument afectats pel terratrèmol ocorregut el 27 de febrer de 2010”. No obstant això, el Govern de Xile va decidir realitzar les demolicions mecànicament. Així mateix, es va realitzar un avantprojecte per a l’ampliació del Port de Concepción seguint els mateixos criteris del projecte realitzat per a recuperació i ampliació del port de Port Prince d’Haití.
 • La Xina: control demeter va negociar l’any 2011 i 2013 amb les autoritats de Wanzhou i Rizaho, respectivament, el reciclatge dels residus de la demolició i de la construcció.
 • Argentina: control demeter va negociar l’any 2012 amb el Govern de la Municipalitat de Buenos Aires la futura gestió de residus procedents de la desconstrucció i construcció en general, per a l’ampliació del Port en el Riu de la Plata. A pesar que una part del Govern va visitar les obres portuàries del Port de Barcelona, l’ampliació del Port en el Riu de la Plata va ser adjudicada a una empresa local.
 • L’Uruguai: control demeter va negociar l’any 2013 amb el Ministeri de Medi Ambient, la Municipalitat i el Port de Montevideo, la futura gestió de residus procedents de la desconstrucció i construcció en general, per a l’ampliació d’aquest Port. No obstant això, el projecte no va prosperar.

Política del Sistema d’Integrado de Gestió

Equip

 • Gerente
  Patricia Mas-Beya
  Gerent
 • Administrador
  Manuel Algueró
  Administrador
 • Responsable de Administración
  Silvia Rubio
  Responsable d’Administració
 • Responsable de Proyectos
  Eladi Oliva
  Responsable de Projectes