Recuperación de canteras

Recuperació de pedreres

Participem al costat de Gestió de Terres i Runes, AIE en la recuperació d’antigues pedreres en desús, com per exemple La Sentiu i El Corral, totes dues a Gavà. Per a la recuperació de les esmentades pedreres s’utilitzen terres netes procedents d’excavacions.