Segellat de sòls

Demeter i el segellat de sòls

Quan el residu no pot ser tractat es procedeix al seu segellament i confinament. Aquesta tècnica ens permet aïllar el contaminant limitant el contacte amb l’entorn per a evitar que es transfereixi en el terreny o que arribi a aigües subterrànies.

Analitzem la zona impactada fixant els límits de contenció per després aplicar el segellat corresponent.